Att skydda dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar sekretess när du lämnar ut din personliga information till oss och hur du kan få närmare detaljer om hur vi behandlar informationen. Vi följer de regler som gäller för skydd av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (direktiv 95/46/EG) och vi är fast beslutna att på ett ansvarsfullt sätt skydda dina personuppgifter i enlighet med denna.

 

Insamling av användningsrelaterade uppgifter

Följande tekniska informationen kommer automatisk att samlas in om dig när du besöker webbplatsen: typ av webbläsare, operativsystem, domännamn, internetleverantör och liknande information. Denna information kopplas inte direkt till din person och insamlandet av dessa uppgifter kan när som helst, med direkt verkan, återkallas.

 

Insamling av personuppgifter

I de fall du på vår webbplats ombeds att lämna ut personlig information såsom namn, adress och telefonnummer gäller särskilda regler för behandling av informationen och ditt samtycke. Detta samtycke kan när som helst, med direkt verkan, återkallas genom att kontakta oss.
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och endast i den omfattning som krävs för att uppfylla de följande syftena: att upprätthålla den tekniska administrationen av vår webbplats, för att kunna erbjuda kundtjänst, för att ha möjlighet att svara på produktförfrågningar och för marknadsföring.

 

Googles användning av cookies

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalytisk tjänst som erbjuds av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies (webbkakor) vilket är små textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur dess användare använder webbplatsen.
Den information som en cookie samlar in om dig kommer att överföras till, och lagras på Googles servrar belägna i USA. I det fall att internet protokoll-anonymisering aktiverats på webbplatsen kommer din IP-adress att “stympas” i någon av de stater som ingår i den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i särskilda undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till Googles servrar i USA och “stympas” där. Google kommer på vårt uppdrag att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter angående aktiviteten på webbplatsen och internetanvändningen.
Den IP-adress som din webbläsare inom ramen för Google Analytics anger kommer inte att kopplas samman med några andra uppgifter som Google har. Du har möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Vänligen notera dock att detta kan innebära att du inte kommer att kunna använda webbplatsen och dess funktioner i sin helhet. Du kan också välja bort (“opt-out”) att i framtiden bli spårad av Google Analytics genom att ladda ner och installera “Google Analytics Opt-out” webbläsare, som ett tillägg till din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

 

Säkerhet

Vi använder oss av en mängd olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot slumpmässig och medveten manipulation, förlust, förstörelse, eller åtkomst av obehöriga personer.

 

Rätt till information

På din begäran kommer vi i ett brev, och utan onödigt dröjsmål, i enlighet med tillämplig lagstiftning informera dig om vilka personuppgifter avseende dig som vi har lagrat.
Om uppgifter har lagrats på ett felaktigt sätt trots våra ansträngningar att på bästa sätt behandla dina personuppgifter på ett riktigt och uppdaterat sätt kommer vi, på din begäran, att korrigera dem. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke eller i fall då behandlingen inte står i överensstämmelse med kraven i den allmänna dataskyddförordningen.
Du har rätt att ta del av de uppgifter du angett, och vi har om dig, i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart samt har även rätt att utan förhinder överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabillitet).
Om du anser att vår personuppgiftsbehandling står i strid mot reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen vänligen kontakta oss.
Har du frågor angående personuppgiftsskydd eller vår sekretesspolicy är du välkommen att när som helst kontakta oss via telefon eller e-post.

Vi använder cookies för att ge våra användare en bättre upplevelse på vår hemsida
Acceptera
Integritetspolicy